Nieuws

de VDOer inhuren of opleiden

Vanaf 1 januari 2024, dient u niet alleen een statisch BLVC plan in te dienen, ter verkrijging van een bouwvergunning.
Maar dient u ook na te denken, wie de uitgangspunten uit dit plan dynamisch gaat onderhouden, verifiëren, en instrueren aan betrokkenen.
Denk hierbij aan hindermeldingen, bouwveiligheidszones, emissie verbruik, verkeersmaatregelen, geluid en trilling, plaatselijke beloften etc.

We noemen deze functionaris de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDOer).
Het betreft dus géén extra functie, want zijn/ haar taken werd eerder door andere functionarissen (deels) waargenomen.
Door onduidelijkheid over wie nu wanneer waarvan is, is deze functie in het leven geroepen en wordt duidelijk wie de VDOer is tijdens de bouw.
Een en ander kunt u nalezen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artikel 7.5).

Deze functionaris behoeft u niet persé extern in te huren, maar kunt u ook intern op gaan opleiden, zie bijlage;
https://www.timmerslpm.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Opleiding VDOer - conform Logistisch Bouwen werkmethodiek.pdf

Wat deze functionaris exact in welke fase doet, kunt u nalezen in de bijlage;
https://www.timmerslpm.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Logistisch Bouwen - Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDOer).pdf
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn