LINKS/DOWNLOADS/VIDEO’S

TERMINOLOGIE BOUWLOGISTIEK

4C’s in de bouwlogistiek
- Cross Chain Control/ Collaboration Center; een regiecentrum van waaruit de bewegingen gecoördineerd, begeleidt en geanalyseerd worden. Door alle betrokken specialisten met de nieuwste software en hulpattributen.

BIM - Bedrijfs Informatie Model; moderne versie van autocad met informatie Realtime inlogbaar voor alle onderaannemers. Zodat men vooraf de Botsingen ("clashes") kan simuleren, tussen installatie en elektro bv. BIM simuleert data, die bruikbaar kunnen zijn voor bouwlogistiek. BIM kan eventueel een montageplanning aan gehangen worden.

Binnenstedelijk - Bouwlogistiek wordt vaak geasscocieerd met de binnenstad. Desalniettemin heeft elke bouw te maken met bouwlogistiek. Alleen in een drukke binnenstad, manifesteert de problematiek zich natuurlijk duidelijker

Bouwlogistiek - Alle bewegingen op-, naar- en van- een bouwplaats, uitgezonderd (de feitelijke beroepsbewegingen van de medewerker zelf natuurlijk). Dus niet alleen de horizontale, maar ook de verticale bewegingen. Daily package - Verzamelpallets van meerdere leveranciers. De zogenaamde dagproductie van de uitvoerenden, samengesteld op de hub, om extra handling en vrachten uit te sparen.

Data verzamelen - uit tactograafschijven, uit webportals groothandels, uit mobile devices Tbv communicatie. Zodat iedereen real time beschikt over dezelfde Informatie op het zelfde moment inlogbaar

HUB - overslagcentra aan de rand van de stad, met als doel de vele deel- bewegingen te voorkomen. Dit kan een te huren complex zijn, maar ook een magazijn van een groothandel of soortgelijk. Integraal - Dat wil zeggen dat alle leveranciers op één hoop geveegd worden, En dat er met een giraffe look op een werk wordt gekeken. Dus de spulllen van leverancier A afvoeren, en van leverancier B afvoeren.

Ketenregisseur - Iemand die onafhankelijk is, dus géén primaire belangen van een Bedrijf moet vertegenwoordigen. En zo objectief mogelijk de regie Voert over de bewegingen op een bouwplaats. Inclusief de kraanbewegingen.

Praktische bouwlogistiek - Wij proberen “down-top” te werken, van onder naar boven Dat wil zeggen, de werkvloer (bouwvakker, chauffeur, machinist) moeten de theorie begrijpen. Daar ligt onze kennis en ervaring. Runners - De ouderwetse sjouwers; de mensen die het intern transporteren En op de juiste plaats plaatsen, op de juiste tijd

Schoner werken - Minder embellage op de bouwplaats. Minder uitstoot CO2 en fijnstoffen, door minder vrachten Slimmer werken

- Door totaal minder bewegingen te creeëren. Als de keukens klaar staan, plaats één monteur er 4 per dag Moet de monteur op en neer lopen, plaatst ie er 1 tot 2 per dag Voor de runners is dit 2 uur werk, een besparing van 8 uur

Stiller werken - Door minder bewegingen, stillere motoren etc, heeft de omgeving minder overlast

Sneller werken - Door voor te monteren, te prefabiceren is de montagetijd ter plaatse En de overlast aan omgeving stukken minder Supply Chain - Ketensamenwerking afkomstig uit logistieke termen. Hoe werken we samen horizontaal en verticaal