Het beheersen van de bouwlogistiek is net als het bouwen zelf het gevolg van de samenwerking tussen meerdere specialisten. Deze omgevingscoördinatoren en toeleveranciers reduceren het aantal bewegingen rondom een bouwproject tot een minimum. Uitgaande van vooraf overeengekomen uitgangspunten. Vierentwintig uur per dag, van ontwerp tot oplevering. 

Per project worden nieuwe partnerschappen gesmeed. Hiermee bieden zij opdrachtgevers (overheden, projectontwikkelaars en bouwers) een ervaren en professionele oplossing voor de bouwopgave volgens de methode Logistisch Bouwen. Deze werkwijze richt zich op alle bewegingen die te maken hebben met transport (materialen, materieel) en arbeid (mensen). Het omvat de coördinatie van de afspraken en maatregelen uit het BLVC-plan omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met als bonus een optimalisatie van de productiviteit!

Logistisch Bouwen volgt een driestappen-plan. Voorafgaand worden aan de hand van een onderbouwde inschatting van het aantal bewegingen plannen en doelstellingen gemaakt. Tijdens de bouw wordt actief gestuurd op alle logistieke bewegingen van materialen, materieel en mensen aan de hand van deze planningen en afspraken. Tenslotte wordt met de verzamelde registratie en documentatie aangetoond wat de aanpak oplevert.
 

wetgeving

Logistieke maatregelen worden nu veelal als deelmaatregel ingehuurd. Van het plaatsen van een bouwhek tot het opstellen van een verkeersplan. Verantwoordelijkheden worden doorgeschoven waardoor slechts gedeeltelijk wordt voldaan aan wetgeving. Met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan diverse ongelukken in het recente verleden. 
 

bouw en logistiek

Een goed gecoördineerde en geregisseerde logistiek voorkomt niet alleen allerlei problemen op het terrein van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, maar zorgt ook voor een optimalisatie van het bouwproces. Met als gevolg sneller, veiliger en schoner bouwen.
 
 

De 5 vragen waar het allemaal om draait

1.

Hoe borg je veiligheid op de bouwplaats?

2.

Hoe borg je veiligheid in de omgeving? 

3.

Hoe borg je hijsveiligheid?
 

4.

Wat betekent dat voor je organisatie? 

5.

Wie is verantwoordelijk? 

verplichte omgevingscoördinator


Geen baas, geen regisseur, maar een coördinator omgevingsveiligheid moet vanaf volgend jaar ongevallen buiten bouwhekken helpen voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek, gedaan in opdracht van de minister, die over bouwregels gaat.
>>>

WORKSHOP LOGISTISCH BOUWEN

 
Een praktische workshop op maat van ervaren projectmanagers, waarin we de logistiek rondom de bouwsite onder de loep nemen. Hoe kun je de logistiek zo regelen dat de juiste dingen in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten op de juiste tijd op de juiste plaats zijn?  >>>

stikstof afvangen


Bouwbedrijf VolkerWessels heeft een technologie te hebben ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren. Het gaat om een filter waarmee in eerste instantie de stikstofuitstoot van het grote materieel tot wel 99 procent kan worden gereduceerd.  >>>

landelijk netwerk

WAAROM JE ALS BOUWLEVERANCIER EEN STREEPJE VOOR HEBT ALS LID VAN HET LOGISTISCH BOUWEN NETWERK

De druk op de bouwsector om anders te gaan werken wordt steeds groter. De bouw verschuift meer en meer naar binnensteden. Duurzaamheid, milieu-eisen, veiligheid en ruimtegebrek spelen een steeds grotere rol.
 
• Met de opleiding of inhuur van een Logistisch Bouwen specialist onwikkel je van afroep- naar projectenbedrijf.
• Via de partners van het Logistisch Bouwen netwerk kun je onafhankelijk en integraal de stromen van materialen, materieel en mensen optimaliseren.
• Bouwlogistiek volgens het bewezen effectieve Logistisch Bouwen concept.
• Je bent aantrekkelijker voor opdrachtgevers met optimalisering van het totale logistieke proces in je dienstenpakket.
Dankzij de partners van het netwerk heb je direct toegang tot reeds ontwikkelde diensten en pakketten.
• Bouwlogistiek is volop in ontwikkeling, via het netwerk blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.