verplichte omgevingscoördinator

 
Geen baas, geen regisseur, maar een coördinator omgevingsveiligheid moet vanaf volgend jaar ongevallen buiten bouwhekken helpen voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek, gedaan in opdracht van de minister, die over bouwregels gaat. Na ongevallen in Alphen aan den Rijn (2015, kraan viel op huizen) en Den Haag (2016, hijslast viel op voorbijganger) oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het tijd was voor maatregelen. “Het ontbreekt aan regie”. Monika Chao-Duivis, oud-directeur van het Instituut voor Bouwrecht, onderschreef dat en drong met de OVV aan op een soort veiligheidsregisseur, die met maar één doel op en rond bouwplaatsen loopt: de veiligheid van burgers en omliggende gebouwen waarborgen.

Cobouw 28 februari

Schade en overlast voorkomen
De minister ging met het advies aan de slag. Uit een rapport van Sira Consulting blijkt nu, hoe. Een regisseur komt er niet. Wel komt er een bij wet verplichte ‘coördinator omgevingsveiligheid’, die moet worden ingezet op grote en risicovolle projecten. Of die coördinator de bevoegdheid krijgt om projecten stil te leggen, is onduidelijk. Zoals het woord al zegt, moet de omgevingscoördinator vooral coördineren. Bijvoorbeeld als het gaat over maatregelen die schade en overlast aan naburig gelegen gebouwen, objecten en activiteiten moeten voorkomen. Ook zaken als geluidshinder, ongewenste trillingen, stofoverlast en de grondwaterstand dient hij te bewaken. Helemaal nieuw is die coördinator niet. Nu al moeten bouwbedrijven die soms inzetten. Het grote verschil met nu is dat de coördinator straks niet alleen moet zorgen voor een veilige bouwplaats, maar ook voor een veilige omgeving.

Vaker een risicomatrix
Daar blijft het niet bij. Ook de zogenoemde risicomatrix wordt vanaf volgend jaar vaker verplichte kost. In die matrix moeten de omgevingsrisico’s komen te staan en de maatregelen die bouwers treffen om die risico’s te beperken.
Sommige gemeenten schrijven de risicomatrix al voor. Sira verwacht toch een sterke toename van tussen de jaarlijks 17 en 23 duizend extra matrixen. Het maken van veiligheidsplannen is al langer verplicht. Na het ongeval in Alphen aan den Rijn, bleek echter uit onderzoek van Cobouw dat ook gemeenten daar soms weinig mee doen.

Alphen negeerde veiligheidsadviezen
Zo maakte de gemeente Alphen bij het gunnen van de opdracht nauwelijks een issue van veilig werken, terwijl adviesbureau Witteveen + Bos dat wel had geadviseerd. In plaats daarvan zocht de opdrachtgever vooral de bouwer die de brugoperatie het snelst kon uitvoeren. Bij het ongeval in Den Haag op de Rijnstraat 8 vielen steigerdelen uit de hijskraan op een voorbijganger. De materialen vielen buiten de bouwhekken en de last bleek niet goed aangekoppeld. 

stikstof afvangen

 
Bouwbedrijf VolkerWessels heeft een technologie te hebben ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren. Het gaat om een filter waarmee in eerste instantie de stikstofuitstoot van het grote materieel tot wel 99 procent kan worden gereduceerd. 

Algemeen Dagblad 5 februari 2020

Het zogenoemde NoNOx-filter wordt aangesloten op de uitlaat van stilstaand materieel zoals generatoren, boor- en heistellingen en bouwkranen, meldt het AD. Het systeem zet de uitlaatgassen om in niet schadelijke stoffen. VolkerWessels zegt ook vergevorderd te zijn met de ontwikkeling van een kleinere NoNOx-unit voor graafmachines, shovels en dumpers. De bouwer meldt dat het prototype van deze oplossing al op verschillende locaties is getest en akkoord bevonden door een geaccrediteerde luchtmeetdienst.

''Het filter is dusdanig ontworpen dat deze eenvoudig toepasbaar is in de praktijk; 'plug and play'''
Erik Pot, directeur VolkerWessels

Doorgang bouwprojecten
De technologie zorgt er volgens de bouwer voor dat projecten, die werden gehinderd door de uitstootproblematiek, mogelijk weer doorgang kunnen vinden.

Erik Pot, VolkerWessels-directeur en initiator van de technologische ontwikkeling achter het filter: ,,Het NoNOx-filter bestaat uit een aantal bewezen technologische componenten. Door de slimme aaneenschakeling van deze technologieën kan het filter zijn werk doen en daardoor tijdens de bouwfase tot 99 procent van de stikstofuitstoot reduceren. Het filter is dusdanig ontworpen dat deze eenvoudig toepasbaar is in de praktijk; 'plug and play'.''