DOWNLOAD HIER DE NIEUWE LOGISTISCH BOUWEN FOLDER

Bouwlogistiek; vele partijen, vele belangen, vele uitdagingen.

Wie de logistiek beheerst, beheerst het bouwproces. Met als beloning een hogere arbeidsproductiviteit, snellere bouwtijden en hogere opbrengsten. Klik hier.

WAAROM ZO?

De bouwlogistieke praktijk van nu, is als bouwen zonder fundament; problemen die we tegenkomen lossen we vaak ad hoc op. En dat terwijl de bouwlogistieke kosten een 15% van het totale bouwbudget bedragen! We lopen tegen de grenzen van de huidige werkwijze aan. Dit leidt onder meer tot een dramatische toename van het aantal ongelukken en een onnodig hoge belasting van het milieu en de omgeving.


ALS HET OOK ZO KAN!

Door vooraf de bouwlogistiek te analyseren, brengen we systeem aan op uw bouwplaats. Bouwer en bouwpartners gaan daardoor anders samenwerken. Daar ligt de kracht van Timmers Praktische Bouwlogistiek; we begeleiden en coördineren die andere manier van samenwerken. Dat leidt tot lagere kosten, minder verspilling, minder overlast en meer werkplezier en veiligheid voor alle betrokkenen.
De projectmanagers van Timmers voeren in projectbelang onafhankelijke ketenregie om de vele conflicterende belangen, tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en omgeving te managen. Op die manier bereiken we niet alleen economisch en ecologisch voordeel, maar wordt het ook voor alle betrokkenen prettiger werken!
Aan de hand van het 3-stappenplan worden knelpunten tijdig onderkend en opgelost. 
1. Er wordt draagvlak gecreëerd door alle betrokken partijen te informeren over bouwlogistiek in de praktijk. 
2. De spelregels worden opgesteld en afspraken over de te volgen werkwijze gemaakt. We inventariseren hulpmiddelen zoals ticketsysteem of hubs en bemiddelen in de beste deeloplossingen en leverancier. 
3. We ondersteunen bij het naleven van de gemaakte afspraken op de bouwplaats zelf en adviseren bij het oplossen van onvoorziene ontwikkelingen.
Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

QUICK SCAN/MOMENTOPNAME

Met een quick scan bieden we een eerste bouwlogistieke analyse van uw bouwproject. Aan de hand van het verslag krijgt u een goed beeld van de knelpunten èn de mogelijkheden van projectbegeleiding door Timmers Praktische Bouwlogistiek waarbij kostprijsreductie wordt gegarandeert!

Kosten quick scan 850 euro. Bij een vervolgopdracht naar aanleiding van de scan ontvangt u een korting van 50%.
Klik hier voor meer informate.

PROJECTMANAGEMENT

Waar de Quick Scan een statische momentopname is, is het trajectmanagement de dynamische uitwerking. We informeren de bouwpartners over de te volgen werkwijze, voeren de regie over de logistieke planning en zorgen voor de handhaving. We ondersteunen uw bouwteam tijdens het hele proces, begeleiden en waar nodig coördineren we de werkzaamheden. Zo voorkomen we oponthoud en verspilling en zorgen voor een soepele voortgang van de werkzaamheden.
Klik hier voor meer informatie.

WERKWIJZE

1. DRAAGVLAK CRE√čEREN

Bouwlogistiek is meer dan binnenstedelijke utiliteit, de bewegingen over de weg of de supply chain. Bouwlogistiek is eerder een manier van werken waarbij alle bewegingen op, van en naar de bouw op elkaar worden afgestemd. Structureel voordeel ten gevolge van een goede bouwlogistiek is alleen te bereiken als het gedragen wordt vanuit de hele organisatie. Het vergt een andere denk- en werkwijze. Maar vooral ook tijd om stap voor stap bouwlogistiek te implementeren. Bouwlogistiek is als het kloppend hart van elk bouwproject. Door de toename van het aantal partijen op de bouw, het (binnenstedelijke) verkeer, milieu eisen en tijdsdruk moet dat hart steeds vaker topsport bedrijven.

2. OVERZICHT BEHOUDEN

De regiekamer (of control tower) is als een informatiebureau in dienst van de opdrachtgever, dat alle data bundelt van leveranciers, transporteurs, verhuurders enz. Het functioneert als centraal aanspreekpunt met als doel een ononderbroken werkgang voor het gehele project. Optioneel kan de control tower ingezet worden voor prestatiemeting en monitoring van overslagplaatsen (hubs) voor mensen middelen en materialen. Naast sneller en veiliger bouwen zijn er vele voordelen. Er is veel minder verspilling, minder verkeer op en rond de bouw. Maar ook veel meer ruimte op de bouwplaats. Ook de omgeving profiteert; niet alleen is het werk eerder klaar, de overlast van geluid en verkeer is tijdens de bouwperiode beduidend minder bij een goed uitgevoerde bouwlogistiek!

3. HANDHAVEN

Op dit moment is elk van de deelnemende partijen op de bouw verantwoordelijk voor zijn of haar deelproject. Er wordt in meerdere of mindere mate actief samengewerkt, maar het totale overzicht ontbreekt. In ons drie-stappen plan fungeert op de bouwplaats de P.I.C. (Person In Charge) als de opperman 2.0. Hij zorgt er voor dat het werk geen vertraging oploopt en bewaakt de uitgangspunten van de regiekamer. Bouwen door de vele partijen op de bouw te begeleiden, zodat mens en materiaal op de meest efficiënte manier precies op tijd op de juiste plek zijn. Zo werkt iedereen niet alleen sneller, maar ook veiliger en met meer plezier.

De praktijk

Timmers heeft ruim 25 jaar ervaring met bouwlogistiek, speciaal transport, interne verplaatsingen en montage. Opdrachten variëren sterk en dat maakt ons werk zo interessant. Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk.

PROJECT

Vraag
Hoe moet onze materieeldienst er anno 2017 uit zien?

Timmers
Na analyse besloten de hele materieeldienst af te stoten.

Resultaat
Kostenbesparing, standaardisering van processen, betere samenwerking kantoor en bouw, meer flexibiliteit in de uitvoering.

QUICK SCAN

VRAAG
Ondersteuning bij tender voor complexe binnenstedelijke bouw

TIMMERS
Na analyse besloten de hele materieeldienst af te stoten.

RESULTAAT
Kostenbesparing, standaardisering van processen, betere samenwerking kantoor en bouwplaats.